Dzień Budowlanych 2018

W dniu 29 października 2018r. w Sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981r. Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody Dnia Budowlanych. Tegoroczne święto połączone było z rozstrzygnięciem konkursów „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2018” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2018”.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, m. in.  Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej bp. Jan Tyrawa, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau,  Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, Wicestarosta Bydgoski Zbigniew Łuczak.

W czasie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników firm zrzeszonych w Pomorsko – Kujawskiej Izbie Budownictwa. Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

Gędas Grzegorz, Majewski Leszek, Mudło Leszek, Pokrzywiński Mariusz, Trzpis Andrzej, Wojtała Edward.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:  Bujak Aleksander, Wołowiec Jacek, Zehner Wojciech.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Grzelak Tomasz, Kata Mariusz, Krawczyk Michał, Lewandowska Karolina, Manelski Janusz, Matlewska Agnieszka.

Honorową odznakę „Za zasługi dla Budownictwa” otrzymali: Ładyński Andrzej oraz Gęsikowski Wiesław.

 

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznak „Zasłużony dla Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa”. Uhonorowani zostali:

  1. Kwiatkowska Magdalena – Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  2. Pietras Bogdan – Właściciel MAT – BUD Sp. z o.o. S.K.
  3. Rutkowski Jacek – Prezes Zarządu MAT – BUD Sp. z o.o. S.K.
  4. Sieradzki Wiktor – Prezes Zarządu WIKSBUD Sp. z o.o.
  5. Witkowski Jacek – Dyrektor Naczelny Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej”

Ponadto Zbigniew Figurski ze Związku Zawodowego Budowlani wręczył odznakę II stopnia „Zasłużony dla Budownictwa Prezesowi Mat – Bud Sp. z o.o. S.K. Jackowi Rutkowskiemu.

 

Kielnię dwutygodnika budowlanego „Profile”  otrzymał Józef Gramza  - wieloletni Prezes Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa.

Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik oraz Prezes Zarządu P-KIB wręczyli także Józefowi Gramzie akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa.

 

W drugiej części uroczystej gali wręczono nominacje oraz nagrody Grand Prix  laureatom konkursów „Budowa na Medal Pomorza I Kujaw 2018” oraz Wnetrze Roku Pomorza i Kujaw 2018”. Lista laureatów konkursów http://pkib.pl/content/budowa-na-medal-pomorza-i-kujaw-2018-i-wn%C4%99tr...

 

 

 

Uroczystość zakończyła się występem kwartetu smyczkowego.

 

zdjęcia: https://www.facebook.com/MatBudMaterialyBudowlane/