Inwestycje Prezydenta Miasta Bydgoszczy - 2015 rok

Data wpisu

Imię
i nazwisko lub
nazwa Inwestora

Nazwa zamieszkania
lub
siedziby Inwestora

Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego

2015-02-13

 

 

Rozbudowa budynku stacji dializ na nieruchomości przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy

2015-01-30

SPX Flow Technology Poland
Sp. z o.o.

ul. Hermana Frankego 9, Bydgoszcz 85-826

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy ul. Frankego w Bydgoszczy wraz z zjazdami: jednego z ul. Frankego i dwóch zjazdów z ul. Rolbieskiego oraz budynku gospodarczego
i ogrodzeniem terenu.