Konferencja obchodów jubileuszowych Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 14 maja br w  urzędzie wojewódzkim odbyła się konferencja obchodów jubileuszowych Państwowej Inspekcji Pracy: „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. W konferencji wzięli udział m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Posłowie Ewa Kozanecka i Piotr Król orazprzedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Pomorsko- Kujawską Izbę Budownictwa reprezentowali Prezes Zarządu Józef Gramza oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Cieślik.

Konferencja w Bydgoszczy zainaugurowała serię spotkań w całej Polsce.

Wszystkie konferencje swoim honorowym patronatem objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Marek Kuchciński.