Kurs pn. Menedżer marketingu

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

 

zaprasza do udziału w kursie

 

Menedżer marketingu

 

który odbędzie się od 18 marca do 18 czerwca 2015 r.

 

w ramach programu kształcenia ustawicznego

Dobra Administracja w Nowoczesnej Firmie

 

Termin zgłaszania udziału upływa 28 lutego 2015 r.

 

 

Program kursu:

 1. Zasady budowy i sporządzania planu marketingowego oraz jego prezentacja.
 2. Analiza rynku i sytuacji firmy. Określenie potrzeb marketingu w firmie.
 3. Strategia marketingowa, w tym Public relations.
 4. Narzędzia marketingu i ich dobór.
 5. Badania marketingowe.
 6. Tworzenie wizerunku firmy i produktu.
 7. Budowa i zarządzanie marką.
 8. Psychologia zachowań i decyzji konsumentów.
 9. E-marketing. Innowacyjne narzędzia marketingu internetowego.
 10. Sprzedaż produktów przez Internet.
 11. Wybór i współpraca z agencją reklamową.
 12. Badanie skuteczności kampanii i kreatywności pracowników marketingu.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez sprawdziany testowe.

 

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego. Opłatę za szkolenie (stanowiącą 40% kosztów) w kwocie netto 297 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 28 lutego 2015 r.

 

Polecamy również Państwa uwadze pozostałe kursy realizowane w ramach programu:

- Menedżer Administracji,

- Specjalista ds. kadr i płac,

- Profesjonalny asystent zarządu,

- Specjalista ds. audytu i konroli wewnętrznej.

 

Informacje o kursie, w tym formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.spe.edu.pl, tel./fax: 22 833-38-90; 22 833-39-90.