Mat - Bud oraz Jacek Rutkowski wyróżnieni na Wielkiej Gali Polskiego Biznesu

W dniu 26.01.2019 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 2018.

Prezes Jacek Rutkowski otrzymał Medal Solidarności Społecznej za działania społeczne i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Jest to prestiżowa nagroda Business Centre Club i Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA.

Ponadto PW. Mat-Bud i Prezes Zarządu Jacek Rutkowski zostali wyróżnieni nominacją do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w dwudziestej ósmej edycji Konkursu.

 Serdecznie gratulujemy!