PLAN PRACY na rok 2015

 1. Posiedzenie Rady Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa – przynajmniej 1 raz w kwartale według Planu Rady

 

 1. Posiedzenie Zarządu Izby                                                                      – 1 raz w miesiącu

 

 1. Spotkanie z prezydentem Miasta Bydgoszczy oraz prezesami zarządu spółek komunalnych miasta                                                                                                           – styczeń

 

 1. Szkolenie „Podatek od towarów i usług 2015 r. w budownictwie”                                – luty /prowadzący prof. dr hab. Witold Modzelewski/

 

 1. Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem:


„Współpraca miast i samorządów podstawą rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego”

„Uwarunkowania ekonomiczne w budownictwie”                                                      – kwiecień

 

 1. Akademia kompetencji menedżerskich                                                             – II kwartał

 

 1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Pomorsko-Kujawskiej
  Izby Budownictwa                                                                                         – czerwiec

 

 1. Spotkania środowiskowe z:


- Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy

- Dyrektorem Regionalnym Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

 1. Spotkanie integracyjne członków Izby                                                        – 2 razy w roku

 

 1. Misja gospodarcza                                                                                          – wrzesień

 

 1. Obchody Dnia Budowlanych 2015                                                               – 9 październik

 

 1. Konkursy „Budowa na medal Pomorza i Kujaw” oraz „Wnętrze Roku Pomorza
  i Kujaw
  ” – ogłoszenie wyników i gala laureatów                                             – 9 październik

 

 1. Spotkanie opłatkowo – wigilijne                                                                       – grudzień

 

 1. Wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych                         – II kwartał