Seminarium dotyczące RODO

W dniu 24 kwietnia br Pomorsko – Kujawska Izba Budownictwa zorganizowała dla swoich członków seminarium dotyczące RODO czyli nowej unijnej regulacji ochrony danych osobowych. Spotkanie, dzięki uprzejmości władz Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, odbyło się w siedzibie  K-POIIB w Bydgoszczy.

W pierwszej części spotkania Pan Marcin Radomski z Kancelarii Radców Prawnych Euro-Lex przybliżył zgromadzonym problematykę RODO, omówił najważniejsze zasady przetwarzania danych oraz przedstawił jak powinien wyglądać proces wdrożenia RODO w przedsiębiorstwach.

W kolejnej części spotkania Pan Jakub Wójcik z firmy Kantata Sp. z o.o. omówił problematykę wycieku danych z sieci firmowej i przedstawił możliwość zabezpieczeń.

Prelegenci z chęcią udzielili odpowiedzi na najbardziej nurtujące uczestników spotkania pytania.

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Radomskiemu z Kancelarii Euro – Lex oraz Jakubowi Wójcikowi z firmy Kantata Sp. z o.o. za przeprowadzenie seminarium i przybliżenie naszym firmom problematyki ochrony danych osobowych w świetle unijnego rozporządzenia regulującego ta kwestię.