Skład Prezydium Rady

Andrzej Wosik - Przewodniczący Rady
Marek Gotowski
- Wiceprzewodniczący Rady
Adam Kempiński - Sekretarz Rady
Waldemar Kapczyński - Członek Prezydium
Tomasz Brzeziński - Członek Prezydium