Spotkanie dotyczące legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców

W dniu 29 marca Pomorsko – Kujawska Izba Budownictwa zorganizowała spotkanie szkoleniowe dotyczące legalności pobytu i zatrudniania obcokrajowców w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa, Pracodawców Pomorza i Kujaw oraz Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  - Katarzyna Albrychiewicz oraz Robert Górecki przybliżyli  temat legalizacji pobytu obcokrajowców oraz zezwoleń na pracę w Polsce.

W kolejnej części spotkanie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Tomasz Zawiszewski oraz Agnieszka Spychała omówili formalności związane z  zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za kompleksowe przygotowanie tematu oraz cenne uwagi i spostrzeżenia, którymi podzielili się z uczestnikami spotkania.