Spotkanie Wigilijne Biznesu Kujawsko - Pomorskiego

W dniu 17 grudnia br w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy  członkowie Izby uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym biznesu regionu kujawsko-pomorskiego zorganizowanym przez Pracodawców Pomorza i Kujaw, Pomorsko – Kujawską Izbę Budownictwa oraz Izbę Przemysłowo – Handlową.

W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości a wśród nich m.in., poseł  Piotr Król prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, ordynariusz diecezji bydgoskiej ks. Biskup Jan Tyrawa. 

Uczestnicy spotkania w świątecznej scenerii i atmosferze złożyli sobie wzajemnie życzenia łamiąc się tradycyjnym opłatkiem.

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.