Spotkanie z przedstawicielami bydgoskich spółek miejskich.

19 lutego 2018.  w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyło się spotkanie zorganizowane przez  Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego z przedstawicielami bydgoskich spółek miejskich. Inicjatorem spotkania była Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa, Pracodawców Pomorza i Kujaw, Izby Przemysłowo – Handlowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

 

Pomorsko – Kujawską Izbę Budownictwa reprezentowali Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik, Prezes Zarządu Józef Gramza oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Cieślik.

 

Spotkanie zainaugurował Pan Prezydent Miasta wprowadzając w swoim wystąpieniu do planów rozwoju  miasta Bydgoszczy na najbliższe lata. Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik zasygnalizował problemy z jakimi borykają się Polscy przedsiębiorcy budowlani.

 

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji przygotowanych przez jednostki miejskie:

 

  • Wydział Inwestycji Miasta reprezentował Dyrektor Mirosław Jagodziński
  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zaprezentował Zastępca Dyrektora Jacek Witkowski
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizację zaprezentował Prezes Zarządu Stanisław Drzewiecki
  • Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprezentował Prezes Zarządu Andrzej Baranowski
  • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zaprezentował Prezes Zarządu Andrzej Półgrabski
  • Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprezentowała Prezes Zarządu Magdalena Kwiatkowska

 

W drugiej części spotkania Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Tomasz Zawiszewski przedstawił informacje o pomocy oferowanej przez PUP pracodawcom przy pozyskiwaniu pracowników oraz możliwości zatrudniania obcokrajowców.

 

W kolejnej części przedstawiciel firmy Ebud – Przemysłówka Sp. z o.o. Wojciech Urbański zaprezentował analizę problemów związanych z zamówieniami publicznymi.

Spotkanie zakończyła debata związana z omówionymi wcześniej tematami.