Wizyta w firmie Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K.

W dniu 24 stycznia Prezes Zarządu P-KIB Józef Gramza oraz Dyrektor Biura Andrzej Cieślik odwiedzili siedzibę firmy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K. w Jacewie, gdzie spotkali się z Prezesem firmy Panem Jarosławem Szczupakiem.

Spotkanie było okazją do zapoznania się przedstawicieli Izby z  aktualnie realizowanymi inwestycjami a także do zaprezentowania planu działania Izby Budownictwa na najbliższy rok.