Wybrane ogłoszenia o zamówieniach

Data zamieszczenia

Numer ogłoszenia

Adres strony internetowej zamawiającego

Przedmiot zamówienia

2015-02-19

36938 - 2015

www.mzd.torun.pl

Toruń: Przebudowa
ul. Krakowskiej i Dojazd do Torunia

2015-02-19

37258 - 2015

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa

Jeżewo: Przebudowa
i remont leśniczówki Bojanowo

2015-02-19

37714 - 2015

www.waganiec.pl; www.waganiec.biuletyn.net

Waganiec: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015

2015-02-19

22523 - 2015

www.bip.piotrkowkujawski.pl

Piotrków Kujawski: Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim

2015-02-18

36880 - 2015

www.szpital-msw.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Remont pomieszczeń kuchni na potrzeby dystrybucji posiłków

2015-02-17

34874 - 2015

www.11wog.wp.mil.pl

Bydgoszcz: Remont bud.
nr 108 przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy, przebudowa bud. nr 71
i bud. nr 27 oraz remont bud. nr 15 w kompleksie w Bożenkowie

2015-02-17

21221 - 2015

http://bip.wielgie.pl/

Wielgie: Dostawa kruszywa na drogi w gminie Wielgie

2015-02-17

21059 - 2015

www.bip.pszozino.lo.pl

Inowrocław: Przetarg nieograniczony
nr PM-5/2015: Prace remontowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu zlokalizowanego na wysokim parterze pawilonu C - pomocy doraźnej oraz pawilonu dziecięcego G

2015-02-16

34414 - 2015

www.biziel.pl

Bydgoszcz: Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im.
dr Jana Biziela przy
ul. Kornela Ujejskiego 75 w Bydgoszczy polegających na przebudowie pomieszczeń w celu wykonania pracowni rezonansu magnetycznego

2015-02-16

34038 - 2015

http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

Chełmno: Przebudowa drogi gminnej nr 60124C Nowe Dobra - Kolno

2015-02-16

33960 - 2015

www.umradziejow.pl

Radziejów: Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów

2015-02-16

33466 - 2015

www.mzd.torun.pl

Toruń: Przebudowa
ul. Łosiej, Żurawiej
i Kąkolowej w Toruniu

2015-02-16

20393 - 2015

www.unislaw.pl

Unisław: Przebudowa ulicy Okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław

2015-02-16

20329 - 2015

www.bip.piotrkowkujawski.pl

Piotrków Kujawski: Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski - Tomisławice - etap III