Lista członków

 
Ul. Wodna 15
88-100
Inowrocław
tel.
52-355-20-11
fax.
52-355-20-13
Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz budynki handlowo-usługowe i użyteczności publicznej
 
Ul. Jagiellońska 103
85-027
Bydgoszcz
tel.
52-341-06-23
fax.
52-341-36-32
Branża ogólnobudowlana wykonastwo robót i usług w budownictwie krajowym i zagranicznym
 
Ul. Budowlanych 3
86-300
Grudziądz
tel.
56-643-35-71
fax.
56-64-335-72
Inżynieria wod-kan ( renowacje rurociągów oczyszczanie ścieków ) inżynieria ziemna/drogi