2015

Osoby uhonorowane odznaczeniami państwowymi, resortowymi i medalami z okazji 
„DNIA BUDOWLANYCH” – 09.10.2015 r.

 

Medale Złote za "Długoletnią Służbę" otrzymali:

- Alfred Gapiński

- Lilianna Kotulska

- Ryszard Łopacki

- Edwin Perszka

 

 Za "Zasługi dla Budownictwa" odznaki honorowe otrzymali:

 - Barwik Waldemar

- Barańczyk Jan

- Bujak Aleksander

- Brodecki Marek

- Chabowski Zenon

- Dalach Aleksandra

- Dembiński Adam

- Ferenc Mariusz

- Głaz Tomasz

- Grzelak Roman

- Kalisz Joanna 

- Kałamaja Arkadiusz

- Kokocha Grażyna

- Kotowska Danuta

- Kotulska Lilianna

- Kozłowski Zygmunt

- Kubiak Szymon

- Leśniewicz Jacek

- Majkowski Sebastian

- Makosz Mariusz

- Marciniak Beata

- Mellem Małgorzata

- Nowak Astryda

- Pawłowski Igor

- Pluto Prądziński

- Pomagler Wojciech

- Przybyliński Bogdan

- Rewers Wiesław

- Rutkowski Jarosław

- Stec Mirosław 

- Stypczyńska Ewa

- Stypczyński Roman

- Walczak Adam

- Wypijewska Maria

- Żołędziewski Józef

 

  Za wybitne zasługi dla miasta Bydgoszcz "Medalem Prezydenta" uhonorowani zostali:

Dr inź. Janusz Bujak

Antoni Krymer