Skład Prezydium Rady

Andrzej Wosik - Przewodniczący Rady
Krzysztof Bebyn - Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Głowacki - Członek Prezydium
Jacek Rutkowski - Członek Prezydium
Tomasz Brzeziński - Członek Prezydium