SZKOLENIA

12 lutego w sali konferencyjnej hotelu IKAR z inicjatywy zarządu Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa odbyło się szkolenie dla członków Izby z prawa podatkowego - podatek VAT
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne „DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT - Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji”    
Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza na konferencję „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie”. Podczas spotkania eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zaproszeni goście odpowiedzą m.in. na następujące pytania:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne „DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych (kotły)”    
Centrum Rozwoju Energetyki zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie "Eko-rozwiązania - szansą na wzrost konkurencyjności MMŚP", finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Fundacja Wszechnicy Budowlanej zaprasza na seminarium "Od warunków zabudowy do zakończenia budowy"- jak sprawnie przygotować i bez problemów zrealizować inwestycję budowlaną.
Fundacja Wszechnicy Budowlanej zaprasza na seminarium dotyczące specyfiki realizacji inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych, na którym zostanie omówiony aktyalny stan prawny przepisów regulujących przebieg procesu inwestycyjnego w obiektach zabytkowych, a także aktualny stan prac legislacyjnych w tym zakresie. Seminarium odbędzie się 4 września 2014 r. w Warszawie.
Seminarium dla branży budowlanej Karty podstawowe Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium „Innowacyjność w branży budowlanej – ocena stanu obecnego, perspektywy i przyszłość”.

Strony