50 - lecie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy