Podsumowanie XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W dniu 23 marca odbyło się podsumowanie etapu okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wraz z uroczystym wręczeniem nagród czterem najlepszym uczestnikom, w tym aż dwóm z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Tegorocznymi sponsorami nagród dla uczestników Olimpiady były miedzy innymi firmy członkowskie Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa -  KWK Construction Sp. z o.o. oraz Wytwórnia Wyrobów z Drutu WWD. Nagrody zwycięzcom wręczał Wiceprezes Zarządu Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa – Andrzej Cieślik.

Zwycięzcom gratulujemy a Prezesom Waldemarowi Kapczyńskiemu z KWK Construction Sp. z o.o. oraz Wojciechowi Frankowskiemu z Wytwórni Wyrobów z Drutu WWD dziękujemy za wsparcie.