Spotkanie dotyczące błędów przy legalizacji pobytu i zatrudnianiu cudzoziemców

W dniu 07 marca Pomorsko - Kujawska Izba Budownictwa zorganizowała w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  spotkanie dotyczące najczęściej popełnianych błędów popełnianych przy legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

W spotkaniu wzięły udział Pani Agnieszka Dobrodziej Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Pani Kapitan Joanna Stachowiak – Zalewska z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Pani Agnieszka Spychała z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.

W czasie spotkania zostały poruszone tematy związane z pobytem i zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce, Panie przedstawiły najczęściej popełniane błędy oraz wykrywane naruszenia.  Była możliwość uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Serdecznie dziękujemy za merytoryczne i profesjonalne wystąpienie, natomiast kierownictwu K-POIIB dziękujemy za udostępnienie sali.