Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo - Handlowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W dniu 23 kwietnia br odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Izby Przemysłowo – Handlowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, Pomorsko – Kujawską Izbę Budownictwa reprezentował Wiceprezes Zarządu Andrzej Cieślik. Po obradach Walnego Zgromadzenia przedstawiciel ProNatura Pan Piotr Kurek omówił istotę działań firmy następnie oprowadził uczestników Walnego Zebrania po kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów.

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony http://www.iph.bydgoszcz.pl/