Akademia Kompetencji Menedżerskich

Zarząd Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa rozpoczął nabór do Akademii Kompetencji Menedżerskich. Kierowany jest on dla właścicieli firm branży budowlanej, młodzieży rozpoczynającej działanie – pracę w firmach rodziców – potencjalni sukcesorzy oraz dla członków rodzin.

 

Celem naszym jest przygotowanie się do:

* współpracy międzypokoleniowej / wielopokoleniowej w firmach

* wspólnego zarządzania firmą

* przejęcia firmy (sukcesji) w odpowiednim dla wszystkich momencie tak, aby zapewnić firmie sukces i trwałość pozycji na rynku budowlanym.

 

Zajęcia w ramach Akademii prowadzone będą raz w miesiącu w czasie 4 godz. dydaktycznych. Całość kursu rozłożona jest na rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie PKIB przy ul. Kościuszki 27 przez firmę ABCDW Dorota Wiśniewska.

Preferowane metody pracy to wykłady, seminaria, warsztaty oraz ćwiczenia.

 

Harmonogram spotkań szkoleniowych:

 

 

Semestr I

Kwiecień 2015 r.

Budowanie zespołu zarządzającego

Jakie mamy osobowości i co z tego dla nas wynika?

Czym jest sukcesja?

Jak chcemy współpracować prowadząc nasz biznes?

Maj 2015 r.

Komunikacja międzyludzka w biznesie.

Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali?

Jak słuchać, żeby ludzie nam mówili?

Jak się skutecznie porozumiewać?

Czerwiec 2015 r.

Zarządzanie ludźmi

Jak skutecznie zlecać pracę?

Jak egzekwować prawidłowe wykonanie?

Jak utrzymać dyscyplinę?

 

 

Semestr II

Wrzesień 2015 r.

Budowanie zaangażowania.

Czym jest zaangażowanie?

Czym jest motywacja?

Jak wspierać zaangażowanie i motywować siebie i ludzi?

Październik 2015 r.

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach biznesowych.

Jak rozwiązywać problemy?

Jak komunikować nieprzyjemne informacje?

Jak radzić sobie z presją i krytyką?

Listopad 2015 r.

Rozwiązywanie konfliktów.

Czym jest konflikt?

Jakie są typy konfliktów?

Jak negocjować / mediować w sytuacjach konfliktowych?

 

 

Semestr III

Styczeń 2016 r.

Organizacja pracy
i zarządzanie czasem

Jak skutecznie stawiać cele?

Jak priorytetyzować zadania?

Jak efektywnie planować pracę swoją
i innych?

Luty 2016 r.

Zarządzanie projektami

Czym jest projekt?

Jakie projekty prowadzimy w naszych  firmach?

Jak skutecznie wykorzystywać narzędzia zarządzania projektami w praktyce?

Marzec 2016 r.

Warsztaty strategiczne

Strategia błękitnego oceanu

Organizacja otwarta na uczenie się

Modele biznesowe

 

Do pobrania:

Ulotka informacyjna >>

Harmonogram >>