Budowa Hangaru WZL Nr 2 S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107; 85-915 Bydgoszcz zapraszają do składania ofert na Budowę pod klucz "Hangaru dla samolotów transportowych
i pasażerskich wraz z płytą przedhangarową"
dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

 

Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) w terminie do dnia 07 kwietnia 2015 roku do godz. 14:00 w kancelarii jawnej WZL Nr 2 S.A. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
ul. Szubińska 107
85-915 Bydgoszcz
Oferta w postępowaniu na: "Budowę "pod klucz" Hangaru dla samolotów transportowych i pasażerskich wraz z płytą przedhangarową" w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy".