Debata gospodarcza z kandydatami na Prezydenta Bydgoszczy 15.10.2018r.

W dniu 15 października odbyłą się Debata Gospodarcza o Bydgoszczy z Kandydatami na Prezydenta Bydgoszczy. Debatę zorganizowali wspólnie: Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa, Pracodawcy Pomorza i Kujaw, Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Business Centre Club Loża Bydgoska, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Kandydaci na Prezydenta Bydgoszczy- Rafał Bruski, Tomasz Latos, Anna Mackiewicz, Paweł Skutecki oraz Marcin Sypniewski odpowiadali na pytania przygotowane przez bydgoskich przedsiębiorców, które dotyczyły:

1. Wizji gospodarczej Bydgoszczy do 2020 - szanse i zagrożenia.
2. Wsparcia dla przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw.
3. Rozwoju rynku pracowników, szczególnie w zawodach i branżach deficytowych. 
4. Współpracy z samorządami i organizacjami otoczenia biznesu na poziomie regionu, metropolii i miasta.
5. Węzła komunikacyjnego i jego wpływu na rozwój gospodarczy Bydgoszczy.