Uroczysta Sesja Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP zaprosiła Zarząd P-KIB na Uroczystą Sesję Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z okazji „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” połączoną z Konferencją „Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.  Konferencja odbyła się w dniu 26 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wzięli w niej udział posłowie na Sejm RP, przedstawiciele administracji publicznej, Społecznej Inspekcji Pracy, Rady  Ochrony Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy a także pracodawcy, związkowcy, pracownicy firm. Pomorsko – Kujawską Izbę Budownictwa na Konferencji reprezentowali Prezes Zarządu Józef Gramza oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Cieślik.