Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa

W dniu 21 czerwca 2018. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa. Członkowie Izby podsumowali kolejny rok swojej działalności.

Na początku spotkania Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Zbigniew Ostrowski wręczył Prezesowi Mat – Bud Sp. z o.o. Jackowi Rutkowskiemu Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług dla Wojewódzwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców.

 

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik, który serdecznie powitał wszystkich członków P-KIB oraz sponsora Walnego Zgromadzenia – firmę Palisander Sp. z o.o. z Białegostoku

Zgromadzenie powierzyło prowadzenie obrad Józefowi Gramzie - Prezesowi Zarządu Izby.

 

Uczestnicy wysłuchali sprawozdań Rady Izby i Zarządu z realizacji zadań w 2017 roku. Sprawozdania zostały przyjęte a organom tym udzielono absolutorium. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe oraz przyjęto plan finansowy Izby na 2018 rok.

Ważnym punktem obrad tegorocznego Walnego Zgroamdzenia Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa było przyjecie zmian w statucie Izby. Zmiany dotczyły możliwości ustanowienia i przestrzegania Kodeksu Etyki dla członków P-KIB oraz możliwości nadania przez Radę Izby tytułu  Honorowego Prezesa P-KIB.             

 

Na zakończenie obrad wystąpił Pan Piotr Gawryluk – Wiceprezes Zarządu firmy Palisander Sp. z o.o. – sponsora Walnego Zgromadzenia Izby. Przedstawił krótko charakterystykę firmy oraz zaprezentował zebranym filmy mające na celu przybliżenie działalności Palisander Sp. z o.o.

Po 25 latach działalności, Palisander to jeden z czołowych i największy z wyłącznie polskim kapitałem dostawca szalunków, zatrudniający kilkaset osób i posiadający oddziały wraz z magazynami na terenie całego kraju. Na kompletną ofertę najmu składają się bogata gama systemów szalunkowych a także rozwiązań BHP, które pozwalają na realizację każdej inwestycji, bez względu na stopień jej skomplikowania. W ramach autorskiego Systemu Zarządzania Jakością Najmu Szalunków QLOS, znajduje się szereg usług usprawniających współpracę z Klientem. Palisander projektuje i produkuje kompletne rozwiązania szalunkowe, zapewnia pełną obsługę logistyczną i profesjonalny serwis techniczny, a przede wszystkim usługi dodatkowe wyróżniające firmę spośród innych dostawców.

 

Po zakończeniu obrad w trakcie przerwy kawowej był czas na indywidualne rozmowy o budownictwie i nawiązywanie kontaktów. 

W drugiej części spotkania Pan Andrzej Wosik przywitał  zaproszonych gości oraz zapoznał zgromadzonych z problemami współczesnego budownictwa.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Prezesa Zarządu P-KIB Józefa Gramzę Wiceprezesa Zarządu P-KIB Andrzeja Cieślika  pamiątkowych dyplomów z okazji obchodzonych w bieżącym roku jubileuszy firmom:

 1.  Drozapol – Profil S.A. – 25 – lecie
 2.  Elwind Sp. z o.o. – 30 – lecie;
 3.  Firma GOTOWSKi Sp. z o.o. – 15 – lecie;
 4.  Interbud S.A.  – 45 – lecie;
 5.  Mat – Bud Sp. z o.o. S.K. – 20 – lecie;
 6.  P.P.B.-H. Rembis Sp. z o.o. – 25 - lecie

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik oraz Wiceprezes Zarządu P-KIB Andrzej Cieślik wręczyli odnzakę "Zasłuzony dla P-KIB" Panu Romanowi Dembkowi - Wiceprezesowi ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

 

 

 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie statuetek przedstawicielom firm członkowskich, które w szczególny sposób wspierały działalność P-KIB w ostatnim czasie. Statuetki otrzymali:

 1.  Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K.
 2. Bohamet – Armatura S.J.
 3. EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o.;
 4. KWK Construction Sp. z o.o.;
 5. MAT – BUD Sp. z o.o. S.K.
 6. Wytwórnia Wyrobów z Drutu Elżbieta Frankowska;
 7. Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

W kolejnej części spotkanie głos zabrali zaproszeni goście, m.in.. Adam Podhorecki, Zbigniew Studziński i Marzena Jędrzejewska.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.