Zarząd

Józef Gramza - Prezes Zarządu
 Andrzej Cieślik  - Wiceprezes Zarządu