Lista członków

 
Toruńska 300
85-880
Bydgoszcz
tel.
52 341 42 35
fax.
52 362 95 20
e-mail:
sprzedaż i usługi; inżynieria wod.-kan.; inżynieria ziemna/drogi oraz działalność handlowa
 
Ul. Mahoniowa 14
85-390
Bydgoszcz
tel.
52-348-84-10
Opracowywanie ekspertyz i zarządzanie projektami.
 
ul. Kwiatowa 23
88-110
Jacewo
tel.
52-355-54-00
fax.
52-355-54-05
e-mail:
Produkcja i montaż konstrukcji stalowych wielkogabarytowych.
 
Ul. Gajowa 27
85-087
Bydgoszcz
tel.
52-361-61-60
fax.
52-361-61-66
Budownictwo mieszkaniowe firma developerska